ORCHESTR BERG (PRAHA)

Slavnostní koncert k 100. výročí ČSR

Úterý 23. 10. 2018, 20.30
Umělecké centrum UP, Atrium

PETR WAJSAR (1978)
8 vět na vějíře (2012)

MATOUŠ HEJL (1989)
Kaleidoscope (2017)

FRANTIŠEK CHALOUPKA (1981)
Mašín Gun - (Seven Rituals for purging the Czech Lands from the Spirit Of Communism) (2012)

TOMÁŠ REINDL (1971)
Joga (2017)


ORCHESTR BERG

Peter Vrábel - dirigent
recitace v jednání