MONDRIAN (Švýcarsko)

Úterý 11. 10. 2016, 19.00
Umělecké centrum Univerzity Palackého, Kaple Božího Těla

DIETER AMMANN (*1962, Švýcarsko)
Gehörte Form - Hommages (1998)

ALFRED ZIMMERLIN (*1955, Švýcarsko)
Klavírní Trio z cyklu "Nachtstundenstücke" (2010-2012)

MAREK KEPRT (*1974, Česká republika)
neodvábnivá solnatění modři (2016), PREMIÉRA

DETLEV MÜLLER-SIEMENS (*1957, Německo)
lost traces pro klavírní kvartet (2007)

ENSEMBLE MONDRIAN

Ivana Pristasova - housle
Petra Ackermann - viola
Karolina Öhman - violoncello
Tamriko Kordzaia - klavír